Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

CORTEX-II

 

Informacje

Misja, historia i
         zakres działania firmy
 
Usługi oferowane przez firmę
Dokumenty
         zezwalające na transport i zbieranie odpadów

CORTEX SP. Z O.O.
41-250 Czeladź
ul. Szyb Jana 1H
tel. 32 265-93-37, 32 265-80-33

e-mail: cortex@cortex.pl
RZETELNA FIRMA kliknij i sprawdź
Dane adresowe
Oferta
Aktualne numery telefonu !!!
Informacje o
         gospodarce odpadami
32 265-93-37 lub 32 265-80-33
Klasyfikacja
         odpadów

Odpady przemysłowe
Usuwanie, unieszkodliwinie i utylizacja
Zapytanie
         ofertowe
Odnośniki do
         ciekawych stron internetowych
 
USŁUGI

 
dla rzemieślników i małych firm
dla zakładów przemysłowych
odbiór odpadów jednego rodzaju
dla społeczności lokalnych